สินค้าของเรา Our products
เหล็กบีม HB IB WF T บีม Beam HB IB WF

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

H beam value series

ข-นาด t1  t2  kg/m  area 
244 x 252 11 11 64.4 82.06
248 x 249 8 13 66.5 84.7
294 x 302 12 12 84.5 107.7
344 x 348 10 16 115 146
350 x 357 19 19 156 198.4
394 x 398 11 18 147 186.8
400 x 408 21 21 197 250.7
414 x 405 18 28 232 295.4