สินค้าของเรา Our products
เหล็กฉากรีดร้อน Angle bar

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 120 - 200 มม

 ตารางเหล็กฉาก 120 - 200 มม

ขนาด t area kg/m
120 x 120 8.0 18.76 14.7
130 x 130 
 
 
9.0 22.74 17.9
12 29.76 23.4
15 36.75 28.8
150 x 150
 
12 34.77 27.3
15 42.74 33.6
200 x 200 15 57.75 45.3