สินค้าของเรา Our products
สี่เหลี่ยมตัน-สี่เหลี่ยมตันแข็ง square bar

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

สี่เหลี่ยมตันแข็งหัวแดง S50C

คุณสมบัติ (Properties)
เหล็กกล้า Carbon ปานกลาง เหมาะสำหรับทำฐานรองแม่พิมพ์ชิ้นส่วน หรืองานพิมพ์
ที่ใช้งานปานกลาง เนื้อผิวงานละเอียด