สินค้าของเรา Our products
ฉาก และ ตัวซี-กัลวาไนซ์ GI galvanize pipe and c " GI "

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ตัวซี กัลวาไนซ์ GI

ตัวซี กัลวาไนซ์ GI หลายหลายมากกว่า ไม่อยู่ในมาตรฐานบังคับ มอก  เลือกใช้ตามความเหมาะสม ไม่ต้อง overdesign และทนต่อการกัดกร่อนสูงกว่า