สินค้าของเรา Our products
แป๊ปกลม Round Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 10" ( 250 มม )

Nominal Size mm Thickness mm Weight kg/m Area cm2
250 
264.7 
4.5 29.2 37.16
6.0 38.7 49.27
6.6 42.4 54.08
7.0 45.0 57.26
8.0 51.2 65.19
9.0 57.3 73.06
10.3 78.3 99.73
มาตรฐาน JISG3444