สินค้าของเรา Our products
แป๊ปสตีม sch 40 - 80 - A795 Steam Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ท่อสตีมดำ sch40 มีตะเข็บ grade a53B

 
ตารางแสดงค่าคุณลักษณะท่อ ASTM A53B 
Min.yield strength  240 MPa
Min tensile strength  415 MPa
SIZE OD Thick นน test press
1/2 21.3 2.77 7.62 700
3/4 26.7 2.87 10.2 700
1" 33.4 3.38 15 700
1"1/4 42.2 3.56 20.34 1300
1''1/2 48.3 3.68 24.3 1300
2'' 60.3 3.91 32.64 2500
2''1/2 73 5.16 51.78 2500
3'' 88.9 5.49 67.74 2500
3''1/2 101.6 5.74 81.42 2370
4'' 114.3 6.02 96.42 2210
5" 141.3 6.55 130.6 1950
6" 168.3 7.11 169.56 1780
8" 219.1 8.18 255.3 1570
10" 273 9.27 361.74 1430
12" 323.8 10.31 478.2 1340
14" 355.6 11.13 567.3 1310
16" 406.4 12.7 739.8 1310