สินค้าของเรา Our products
ฉาก และ ตัวซี-กัลวาไนซ์ GI galvanize pipe and c " GI "

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

เหล็กฉากพับ GI

ขนาดที่มี
ขนาด ความหนา เส้น/มัด น้ำหนัก/เส้น
20 2.0 250 3.26
25 2.0 200 4.12
30 2.0 150 4.94
40 2.0    
50 2.0