สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 70 x 70 มม

ตารางแสดงคุณลักษณะเหล็กกล่อง 70 x 70 มม 
ขนาด ความหนา มม. น้ำหนัก/เมตร พื้นที่ ซม2 Ix cm4
70 x 70 1.4 2.98 3.79 29.51
1.7 3.59 4.57 35.2
1.9 3.99 5.08 38.88