สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 7/8 x 7/8 ( 21 มม )

ตารางแสดงคุณลักษณะเหล็กกล่อง 7/8 x 7/8
กว้าง มม ความหนา มม น้ำหนัก/เส้น พื้นที่หน้าตัด ซม2 Ix cm4
7/8 x 7/8 21 x 21 1.2 0.72 0.913 0.58
1.4 0.82 1.047 0.66
1.7 0.97 1.238 0.75
1.9 1.07 1.359 0.80