สินค้าของเรา Our products
เหล็กบีม HB IB WF T บีม Beam HB IB WF

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

เหล็กตัวที T-Beam

เหล็กตัวที T รีดร้อน ยาว 6.0 เมตร
สินค้าที่นิยมใช้ ทดแทนการนำเหล็กฉาก 2 เส้นมาประกบเชื่อมเข้าด้วยกัน ลดแรง ลดงาน ประหยัดเวลา แข็งแรงกว่าเพราะเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งเส้น ไร้รอยต่อ
มี 2 ไซด์ให้เลือก
- 40 มม * 40 มม * หนา 5 มม * ยาว 6.0 เมตร
- 60 มม * 60 มม * หนา 6 มม * ยาว 6.0 เมตร