สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 1" x 1" OD เล็ก (22 มม.)

ความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตรแป็ปโปร่ง 22 มม x 22 มม Value Seires
หรือภาษาช่างนิยมเรียกว่า เหล็กกล่อง 1" OD เล็ก
สินค้ามีระบุมาตรฐานชัดเจน มั่นใจเวลาต่องาน ได้ OD เดิม