สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 1"1/2 x 1"1/2 OD เล็ก ( 35มม )

ความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร


แป็ปโปร่ง 35 x 35 มม Value Series 
หรือภาษาช่างนิยมเรียกว่า เหล็กกล่อง 1"1/2 OD เล็ก