โปรโมชั่น Promotion
หน้าแรก / โปรโมชั่น
GI 4

GI 4" x 4" ( 100 x 100 มม )
GI 4'' x 4'' x 2.0 มม. มอก z12 tpp
GI 2

GI 2" x 2" ( 50 x 50 มม )
GI 2'' x 2'' x 3.2 มม.มอก.z12 tpp
GI 1

GI 1" x 1" ( 25 x 25 มม )
GI 1'' x 1'' x 2.0 มม. มอก z12 tpp
แผ่นลาย checker plate

แผ่นลาย checker plate
แผ่นลาย 3.0 มม x 4' x 8' **สห**